+34 972 670 258

Veu

Solucions en veu

Li oferim la més completa gamma de solucions telefòniques per a la seva empresa.

Parli com i quant vulgui. Cuidem la comunicació de la seva empresa: Línies tradicionals, linies IP, centraletes tradicionals, centraletes virtuals, centraletes tradicionals + telefonia IP.

Linies tradicionals

Mitjançant una programació molt simple (5 minuts) de la seva centraleta les seves trucades resultaran fins a un 70% més econòmiques sense canviar d’Operador. Provi-ho sense compromís.

Si ens facilita còpia de la factura d’un mes de les línies de la Centraleta, podem fer un quadre econòmic comparatiu per determinar l’estalvi concret que Acom Operador representa en la seva Empresa.

Tarificació per segons. Les seves trucades es tarifiquen per segons, des del primer segon sense establiement de trucada, tant a fixos, mòbils i destinació Internacional. Consulti’ns, sense compromís de permanència.

Mantingui la infraestructura que ja té, rendibilitzi-la al màxim abaratint el cost de les seves trucades a totes les destinacions. Dissenyem bons de minuts adaptats a les necessitats de la seva empresa, Acom Operador li proporciona uns preus sense competència per al tràfic telefònic sense necessitat de canviar d’operador.

Linies IP

La telefonia IP és una tecnologia perfectament establerta, que permet enviar la senyal de veu a través d’internet, emprant el protocol IP (Internet Protocol). Proporciona una extensió telefònica a cadascun dels teus empleats, que podran mantenir diverses trucades simultànies. Pot disposar de telefonia IP a través de la seva centraleta tradicional (física), podem realitzar un estudi per virtualitzar la seva centraleta sense compromís sense canviar de número de telèfon.

Avantatges de les Línies IP:

  • Tarificació per segons.
  • Sense cost d’establiment de trucada.
  • Bons de trucades per a mòbils, fixes i trucades internacionals.
  • Trucades GRATUÏTES entre seus i delegacions.

Pot compartir una centraleta cloud entre vàries o totes les delegacions. Per poder utilitzar una de les extensions és necessari disposar de connexió a internet, però no han de tenir tots els usuaris la mateixa connexió.

Centraletes tradicionals

El nostre servei de centraletes tradicionals li permet la gestió òptima de totes les seves comunicacions TDM e IP (centraletes telefòniques).

Més informació >>

Centraletes virtuals

La centraleta virtual de VoIp realitza el treball d’una operadora, centrant la seva atenció en altres activitats i sense preocupar-se de perdre cap trucada.

Cua: Pot gestionar les trucades entrants amb funcions de cua. Es poden establir funcions tipus call-center, trucades entrants per a un grup d’usuaris, crear una configuració personalitzada.

Bústia de veu: Espai en disc dedicat a cada extensió per a l’enregistrament de missatges de veu quan l’usuari no contesta, la consulta d’aquests missatges es pot fer directament des del terminal telefònic o ho pot rebre en el seu compte de correu electrònic amb un fitxer de veu adjunt.

IVR: Tingui una operadora automàtica per filtrar i redireccionar a l’extensió desitjada les trucades entrants. Ofereixi la possibilitat als seus clients d’accedir al departament o persona amb la qual desitja contactar prement l’opció corresponent.

Conferència: Estableixi conferències on tots els participants puguin accedir cridant a un únic número públic.

Múltiples canals: Faci trucades de forma simultània, tant entrants com a sortints.

Gravació de trucades: S’inclou un espai per a enregistrament de trucades, podent activar aquesta opció per a l’enregistrament de totes les trucades o solament les que consideri oportunes.

Desviament de trucades: Sempre podran contactar amb vostè independentment del lloc en el qual es trobi, ja sigui en l’oficina o l’exterior. No perdrà més trucades.

Centraletes tradicionals + Telefonia IP

El nostre servei de centraletes tradicionals + telefonia IP li permet la gestió òptima de totes les seves comunicacions TDM e IP (centraletes telefòniques).

Més informació >>